Często i lekceważony wróg wydaje krwawą bitwę. Tytus Liwiusz Nie gardź sobą, że bitwę przegrałeś. Trzeba pewnej siły, by się zapędzić aż tam, gdzie się bitwy przegrywa. Henryk Elzenbezg Trzy bitwy nie równają się bólom jednego porodu. Eurypides Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje – znaczy przypuszczalnie: człowiek stworzył Boga na obraz i podobieństwo swoje. George Ch. Lichtenberg Wszystko jest w ręku Boga. Jedynie Historia wymknęła się spod jego kontroli. Zbigniew Jerzyna Bóg szanuje wolność woli człowieka aż do granic grzechu. Stefan Wyszyński Ludzie postanowili, aby Boga nie było, ale nie wiedzą, że on nie ma obowiązku stosować się do ich uchwał. Stefan Wyszyński Bóg szanuje mnie, gdy pracuję, ale kocha mnie, gdy śpiewam. Rabindranath Tagore Jeżeli nie byłoby Boga, trzeba by go wymyślić. Voltaire Głośniej niźli w rozmowach Bóg przemawia w ciszy, I kto w sercu ucichnie, zaraz go usłyszy. Adam Mickiewicz Żyję Panie bo tak chcesz - umrę bo będziesz kazał - zbaw mnie bo możesz. anonim Bóg jest bliżej nas, niż my siebie samych. Św. Augustyn Boże, daj mi siłę, abym mógł zrobić wszystko, czego ode mnie żądasz. A potem żądaj ode mnie, czego chcesz. Św. Augustyn Pan Bóg nigdy nie opuszcza swojego stworzenia. To raczej człowiek porzuca swojego Stwórcę. Søren Kierkegaard Czy kiedykolwiek dziękowałeś Bogu za powietrze? A co byś zrobił bez powietrza? Gdyby tak Bóg zastrajkował i zerwał dostawę powietrza, co byś zrobił? Jon Paulien